E. Pedler, Les systèmes de communication, Approche socio-anthropologique, 1998.

, Ny hiragasin'i Sahondrafinina sy ny adin-tsaranga, RAHASINIRINA, 1996.